Ga naar Pagina: 

1       2     3     4     5     6     7     8     9

10   11   12   13   14   15   16   17   18   19

20   21   22   23   24   25   26   27   28   29

30   31   32

 

De race naar een Covid-19 vaccin…
Opnieuw een herhaling van beschadigende zetten, belangenverstrengelingen en wetenschapsfraude?

Désirée L. Röver ©2020
medisch research journalist, auteur, internet radio & video host

“Zwijgen in de confrontatie met het Kwaad, is het Kwaad zelf.
God zal ons niet als schuldloos beschouwen.
Niet te spreken, is spreken.
Niet te handelen, is handelen…”

Dietrich Bonhöffer, (1906-1945) theoloog, anti-Nazi dissident
WHO-directeur Tedros, Trump’s Covid-19-paus Anthony Fauci, vaccinatiefanaat Bill
Gates en spreekbuis Rutte roepen in koor dat alle samenkomst-, lockdown-, mondkapjesen
andere Covid-19 maatregelen pas ophouden wanneer de hele wereld is gevaccineerd.

En zie, in de farma industrie is een ware wedren losgebarsten: 168 kandidaat-vaccins in
de pijplijn, waarvan de ene novel technologie nog griezeliger is dan de andere.
Farmagiganten en onbekende biotech-bedrijven zetten hun beste Frankensteins aan het
werk om als eerste een ‘succesvol’ vaccin op de markt te brengen tegen de ‘ziekte’ Covid-19
die, naar men zegt, wordt veroorzaakt door het virus dat nu officieel SARS-CoV-2 heet…
Allerlei overheden, die van Nederland voorop, hebben over de hoofden van de bevolking
heen, bindende afspraken gemaakt voor de massale aanschaf van experimentele ‘Bill
Gates vaccins’: levensgevaarlijke biotech-producten die nog bezig zijn te worden
vormgegeven, en die in een versneld goedkeuringsproces in een zeer beperkte groep van
proefpersonen worden ’getest’ op veiligheid en effectiviteit…

Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 1 / 32

Inleiding

Wat is dat met Covid-19? Er sterven jaarlijks meer mensen aan de gewone griep dan aan
dit Covid-ding, en dat zijn dan vooral diegenen die al de nodige gezondheidsproblemen
hebben en daarom ‘in aanmerking komen’ voor griepvaccins … En ja, net als alle andere
‘standaard vaccins’ sturen ook griepvaccins het immuunsysteem in een duikvlucht, en
maken de ontvanger extra gevoelig voor welke aanwezige ziekteverwekker dan ook.
Nog afgezien van de indrukwekkende lading aan giftige substanties in ieder vaccin die in
de bloedstroom meekomt, samen met de voor dat jaar geprojecteerde griepstammen.
Is er bij Covid-19 sprake van een ziekteverwekkende entiteit, en wel van een ziekte die zich
lijkt te gedragen zoals geen enkel andere? Of is Covid-19 één grote psychologische
afleidingsmanoeuvre, een zorgvuldig aan de gang gehouden massahysterie zodat de
mensen kijken naar de rechterhand van de goochelaar, maar niet naar zijn linker?
Zijn de Covid-19 symptomen in Wuhan en New York (mede) het gevolg van het aanzetten
van 5G? Of is de hele Covid-kermis een dekmantel voor het installeren van de aloude
communistische kabbalistische Big Brother natte droom van de Nieuwe Wereld Orde,
ofwel van Orwell’s ‘1984’ en ‘Animal Farm’ in het kwadraat? Ongetwijfeld zijn er van dit
eeuwenoude plan nog veel meer factoren en agenda’s in het spel. De propaganda en de
censuur doen er alles aan om daar een onontwarbare kluwen van te maken…

De president van Ghana heeft geen enkele moeite om een deel daarvan te ontwarren, hij
citeert gewoon rechtstreeks uit een Rockefeller document uit 2010. Op pagina 18: “LOCK
STEP ~ A world of tighter top-down government control and more authoritarian
leadership, with limited innovation and growing citizen pushback” …
Door RIVM, overheid en het establishment van de Rockefeller patentgeneeskunde worden
we voortdurend gebombardeerd met niet alleen een telkens heen-en-weer gesjor van de te
volgen maatregelen: diabolische lockdown, ontmenselijkende, ziekmakende, saturatie
verlagende en niemand beschermende muilkorven, en de anderhalve-meter-fabel —
aanraking is een essentieel macro-nutriënt… met te weinig worden we ziek, zonder gaan
we dood. Naast de economische-, zijn ook de psychische gevolgen van de lockdown niet te
overzien. Om onze amygdala gekaapt te houden, krijgen we voortdurend de landelijke- en
mondiale Covid-19 dodencijfers geciteerd. Gemiddeld bedraagt het aantal overledenen van
alle Covid-ziektegevallen 1%, alhoewel flink met de cijfers wordt gesjoemeld: zo is er
sterven aan Covid en sterven met Covid — en meer dan eens wordt door de arts op de
verklaring van overlijden in allebei de gevallen Covid als oorzaak vermeld, vraag het aan
de begrafenisondernemers!
Maar wat aan het publiek steeds expliciet niet wordt gemeld, is dat dit percentage ruim
achterblijft bij dat van de gewone griep. Het CDC schat het percentage Covid-overlijdens
op 0,26%… De Amerikaanse psychiater Rima Laibow noemt 0,0006%!
En dan is er de ‘registratie subsidie’, vooral in de VS… Iedere Covid-IC-diagnose betekent
‘kostenvergoeding’…. en elke Covid-registratie bij overlijden vanuit de IC betekent
vergoeding voor ‘extra gemaakte kosten en inspanning’… 39.000 dollar per geval! Ktsjing!

Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 2 / 32

En dat terwijl nu duidelijk is dat het kunstmatig beademen van een Covid-patiënt vaak
diens dood betekent: beschadigde longblaasjes bezwijken onder de te sterke luchtstroom.

In een zeer grondig onderbouwd artikel meldt Franklin Veaux dat voor iedere Covid-19
patiënt die overlijdt, er 19 meer worden opgenomen in het ziekenhuis, en dat er van hen:
• 18 achterblijven met permanente hartschade,
• 10 blijvende longschade hebben,
• 3 een herseninfarct krijgen,
• 2 neurologische schade krijgen, leidend tot chronische motorische zwakte en verlies van coördinatie,
• en 2 neurologische schade krijgen, leidend tot verlies van cognitieve functies.

Een artikel van de universiteit van Californië meldt nog veel meer schadelijke verschijnselen
na Covid-19, zoals verlies van reuk en smaak, misselijkheid, diarree, hartritmestoornissen,
hartaanvallen, nier- en leverbeschadigingen, hoofdpijn, bloedstolsels, uitslag,
opzwellen en beroerten. Omdat testosteron het aantal ACE-2 receptoren (angiotensinconverting
enzyme-2) kan vermeerderen — waar Sars-CoV-2 op aangrijpt — kan dat het
antwoord zijn op het verschijnsel dat Covid-19 zoveel meer negatieve effecten heeft op
mannen dan op vrouwen. In China stierven 1,7 meer mannen dan vrouwen, in Italië 1,8
maal meer mannen, en in Thailand bijna 3 maal zoveel mannen.

Covid-19 heeft ook meer effect op ouderen, dan op kinderen. Kinderen hebben veel hogere
niveaus van melatonine. Heel kort gezegd verhindert melatonine de cytokinenstorm die
wordt veroorzaakt door NLRP3 inflammasome, waardoor de patiënten met longontsteking
overlijden. Het hier genoemde artikel gaat diep in op de diverse connecties.
Dit alles is maatschappelijk en economisch minstens zo ontwrichtend als de lockdown
effecten. Tot voor kort was het de gewoonte om de zieken in quarantaine te zetten, denk
aan het Pesthuis! Dat nu de hele wereld wordt opgesloten, is een gans andere agenda!
Over de hele wereld zijn door de lockdowns de gevallen toegenomen van zelfmoord,
kindermishandeling en huiselijk geweld, er zijn talloze kleinere bedrijven failliet,
miljoenen mensen zijn hun baan kwijt, kunnen de huur of hypotheek niet meer betalen en
worden op straat gezet. Waar kunnen zij heen?
Aan de positieve kant: er zijn minder kinderen overleden doordat de standaard vaccinatieprogramma’s
voor babies en kleuters ook vrijwel stil lagen. En ook ouders zijn er achter
gekomen wat voor abominabele, perverse lesprogramma’s in onder meer seks-educatie de
scholen aan hun kinderen opdringen!

Hydroxychloroquine en zo
Nu de kwestie van het verbod op het gebruik van middelen die mensen in leven kunnen
houden… De arts Vladimir Zelenko redde 900 patiënten met een protocol van hydroxychloroquine
(HCQ, anti-malariamiddel, al 65 jaar in gebruik) in combinatie met azitromycine (antibioticum) en zinksulfaat (een sporenelement nodig voor een goed
werkend immuunsysteem). Toen de Nederlandse arts Rob Elens hetzelfde deed (hij gebruikte zink-orotaat), werd hij door de Inspectie aan de paal genageld omdat… dit protocol werkt! Zodra Elens gedwongen hiermee stopte, stierven zijn patiënten weer.
Hoe kunnen we dergelijk ‘beleid’ van de Inspectie noemen?
Moord met voorbedachte rade? Farmaceutisch terrorisme?

Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 3 / 32

Er zijn allerlei lichaamsondersteunende, bewezen manieren om Covid-19 aan te gaan:
intraveneuze toediening van vitamine C (natriumascorbaat), Interferon alfa B, hyperbare
zuurstoftherapie, ivermectine (anti-parasitair), en HCQ met azitromycine en zink.
Overigens zweert Anthony Fauci in 2020 hydroxychloroquine (afgeleide van chloroquine)
ineens af, terwijl zijn NIH- instituut in 2005 een artikel publiceerde dat meldde dat
chloroquine kan worden gebruikt als geneesmiddel en als vaccin! Fauci:
“Chloroquine is een krachtige inhibitor van SARS coronavirus infectie en verspreiding.”
Ook de Vlaamse viroloog Marc van Ranst, lid van het Wetenschappelijk comité Coronavirus,
schreef in 2005 een artikel over hoe goed chloroquine werkt bij SARS-Co-V.
In juni 2020 ontdekt Dr. Meryll Nass een aantal Covid-19 studies waarin hoge (lees:
potentieel dodelijke) doses HCQ worden toegediend aan ernstig zieke Covid-19 patiënten
in intensive care units (ICUs). De HCQ-dosis is 4 maal hoger dan de veilige limiet, en
houdt geen rekening met het gewicht en de nier- en leverfunctie van de patiënt. Ook werd
een onbekende database gebruikt. Een te hoge of te lage dosis is wat gewoonlijk in een
studie wordt toegepast om een middel te demoniseren en voorgoed uit de behandelprotocollen
te verbannen…

Bij het handhaven van gezondheid wordt vaak vergeten dat meditatie en het in toom houden en ontdoen van je gedachten en emoties (en vooral van je angsten) daar ook bij horen: lees eens Het Emotionele DNA van Pierre Capel.

Wie geen last van Covid-19 — of welke andere infectie ook — wil krijgen, moet zorgen voor
een goede balans in het lichaam, weinig stress, voldoende slaap en hoge niveaus vitamine
D, zink, selenium en vitamine C. En doe daar ook maar wat quercetine bij, zelfs RTL
berichtte daarover! Dr. Andrew Weil maakte ook een lijst van antivirale kruiden tegen
Covid-19. Ja, je leest het goed, het gaat hier over kruiden en voedingssupplementen: dat
zijn levensconforme, lichaamsvriendelijke plantaardige stoffen, vitamines en sporenelementen.
De grondlegger van de functionele geneeskunde, biochemicus dr. Jeffrey
Bland, noemt die stoffen “informatie voor het lichaam, de organen, de cellen en de genen”.
Deze beweging richting natuurlijke voedingsstoffen vindt Big Farma niet leuk, want zelfs al
heeft deze giga-industrie inmiddels alle ooit onafhankelijke bedrijven voor voedingssupplementen overgenomen, Big Farma bloeit alleen bij veel ziekten en veel zieken. Genezing is nooit de bedoeling… wèl massaal gebruik van bizarre, dik gepatenteerde vaccins!
Robert Kennedy betoogt zeer terecht dat er geen enkel veilig vaccin heeft of ooit zal
bestaan… Dat is al minstens 20 jaar mijn conclusie!
Daarom begin ik hieronder met een aantal van de krankzinnige vaccins die nu inderhaast
voor Covid-19 worden ontwikkeld. (Voor wie verder de breedte en de diepte in wil kijken,
volgt daarna een gans boeket aan informatie!)

De manier om veel mensen te controleren op verhoging, gebeurt met een soort laser-pistool. De laserstraal wordt midden op het voorhoofd gericht en gaat dwars door de pijnappelklier heen — door sommigen ‘het derde oog’ genoemd.

Dat laserlicht, met of zonder opzet, aan deze belangrijke
endocriene klier schade kan aanrichten, zal niemand verbazen…

Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 4 / 32

Verschillende wegen naar een Covid-19 vaccin

Laat ik beginnen met een mededeling die we allen zeer ter harte moeten nemen.
De arts Suzanne Humphries waarschuwt met klem tegen alle komende Covid-19 vaccins.
Op 18 april 2020 citeert BoyGeniusReport dr. Maria Van Kerkhove van de WHO:
“De Corona immuniteitstesten zouden — met het meten van het antilichaam niveau —
kunnen bewijzen dat iemand een Covid-19 infectie heeft overleefd. Maar dat betekent
niet dat iemand met antilichamen, immuun is voor het virus…”. [mijn nadruk]
Wetenschappers hebben ook nog geen enkel idee hoe lang de natuurlijke immuniteit van
Covid-19 voortduurt… Chinese artsen waarschuwen dat wanneer mensen die Covid-19
hebben gehad, de ziekte opnieuw krijgen, het immuunsysteem de infectie niet herkent.
Dat zet de jacht op vaccins — vaccinatie is gewoonlijk gericht op een (hyper)productie van
antilichamen — zowel als de immuniteitspaspoorten aanzienlijk op losse schroeven.
Farmabedrijven zijn op vier manieren bezig om een Covid-19 vaccin in elkaar te knutselen.

 

Zonder ook maar iets zeker te weten (hun eigen woorden), gebeurt dat op basis van:
• hele virus
Johnson & Johnson; Codagenix/Serum Institute of India; universiteit van Hong Kong
• recombinant eiwit subunit
Novavax; Clover Biopharmaceuticals; de universiteit van Queensland; Baylor College of Medicine; Fudan University; New York Blood Center, Univ Texas Medical Branch en
een consortium onder leiding van het Texas Children’s Hospital for Vaccine
Development; Medicago, Quebec; Vaxart.
• antilichaam
AstraZeneca, Oxford university;
• nucleiïnezuur (DNA of RNA)
– DNA-vaccins: Inovio/Beijing Advaccine Biotechnology Co./CEPI;
– mRNA vaccins: Moderna/NIH/CEPI; CureVac/CEPI, Pfizer/BioNTech; Sanofi/Translate Bio

KUNNEN WIJ DE LIEDEN VERTROUWEN

DIE BEWEREN ONZE GEZONDHEID
TE BEWAKEN EN TE BEVORDEREN
WANNEER ZIJ DE PATENTEN BEZITTEN
VAN DE MIDDELEN
WAARMEE ZIJ ONZE GEZONDHEID
ZEGGEN TE WILLEN “BESCHERMEN”?

DLR

Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 5 / 32

★ AstraZeneca — dit vaccin is ongezien besteld door Hugo de Jonge; à la Klink in 2009!
De farmagigant AstraZeneca heeft onlangs een deal gesloten met Europa’s Inclusive
Vaccines Alliance om in in Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland zo’n 400 miljoen
doses van AZD1222 te leveren: alweer een experimenteel Covid-19 vaccin. Einde 2020
moet het materiaal kunnen worden afgenomen, nadat het is getest door de universiteit van
Oxford. Getest… Mmmm. Hoe, hoe lang, en op wat of wie?
In Nederland is het de voormalig onderwijzer, CDA-lijsttrekker, vice-premier en minister
van VWS Hugo de Jonge die voor de hele burgerij fanaat heeft besloten dat straks iedereen
wordt geïnjecteerd met dit nog in ontwikkeling zijnde vaccin van AstraZeneca… Dit, mede
als het resultaat van een niet-aflatende lobby door Bill Gates, die onlangs voor de tweede
maal Nederland bezocht.
Bedenkelijk bij deze ‘besluitvorming’ is dat de broer van Hugo de Jonge, Marien de Jonge,
assistent-professor is aan de Radboud universiteit en daar speelt met virussen die het
ademhalingssysteem betreffen… Is dat de reden dat de Jonge zegt nooit te twijfelen aan de
veiligheid van vaccins? En dat hij ten aanzien van de bescherming van het Nederlandse
volk in zijn brein alleen maar in neonletters het woord ‘Vaccinatie’ ziet oplichten?
Hebt u al iemand gesproken die dit vermaledijde vaccin wil hebben? Ik niet!
Vermoedelijk melden straks alleen de onwetende angsthazen zich daar vrijwillig voor aan.
AstraZeneca’s AZD1222 coronavirus vaccin-kandidaat is ontwikkeld door het
Jenner Institute van de universiteit van Oxford en de Oxford Vaccine Group in Groot-
Brittannië. Dit vaccin heette eerst ChAdOx1 nCoV-19, want is gemaakt op basis van de
recombinant virus vector van een adenovirus (ChAdOx1) — een vector is een soort
van kruiwagen, of Trojaans paard. Dit ChAdOx1-adenovirus is een ‘verzwakte’ vorm van
een verkoudheidsvirus dat infecties veroorzaakt bij chimpansees; het is zodanig genetisch
gemanipuleerd dat het zich in de mens niet kan vermeerderen.
ChAdOx1 is gekozen om in één enkele dosis een krachtige immuunrespons op te roepen.
Dat gaat niet lukken, er zullen twee injecties moeten worden gegeven. Ach ja, de dosis
verhogen is altijd de eerste uitvlucht…
Aan deze ChAdOx1-constructie is verder genetisch materiaal toegevoegd dat wordt
gebruikt om eiwitten te maken van het SARS-CoV-2 coronavirus: het zogeheten spike
Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 6 / 32

glycoproteïne, ofwel het spike-eiwit. Dit eiwit wordt gewoonlijk aangetroffen op de
oppervlakte van SARS-CoV-2 en speelt een belangrijke rol in het ontstaan van een infectie
met dit coronavirus. Het SARS-CoV-2 virus gebruikt dit spike-eiwit om te binden aan
ACE2 receptoren op menselijke cellen — Angiotensin-converting enzyme 2, overal in het
lichaam aanwezig — om daarin binnen te dringen en een infectie te veroorzaken.
Door te vaccineren met AZD1222 (ChAdOx1 nCoV-19), hopen deze onderzoekers teweeg
te brengen dat het lichaam de ziekteverwekker herkent en een immuunrespons ontwikkelt
waarbij het vaccin spike-eiwit helpt om het SARS-CoV-2 virus te verhinderen in menselijke
cellen binnen te dringen, zodat infectie wordt voorkomen…
Vaccins gemaakt met het genetisch gemanipuleerde ChAdOx1 virus zijn per 19 juli 2020
aan meer dan 320 mensen gegeven en hebben zich veilig en goed te verdragen betoond,
hoewel ze tijdelijke effecten lieten zien als verhoging, hoofdpijn, of een pijnlijke arm.
Inmiddels heeft de AZD1222 vaccin-kandidaat de latere stappen bereikt binnen de Fase II/
III klinische trials, uitgevoerd met meer dan 10.000 mensen verspreid over Groot-
Brittannië. Wanneer het vaccin bewezen veilig en effectief is (…), worden er onder de
overeenkomst met Europa’s Inclusive Vaccines Alliance de eerste doses geproduceerd, die
dan begin 2021 voor het publiek beschikbaar komen.
AstraZeneca wenst niet aansprakelijk te zijn voor de gevolgen van dit vaccin over 4 jaar
negatieve effecten heeft, aldus topman Ruud Dobber.
Hoor hier hoe dr. Andrew Kaufman waarschuwt dat de toegepaste technologie leidt tot de
GMO-mens…
In een commentaar in Nature Reviews Immunology zeggen onderzoekers dat Astra-
Zeneca’s vaccin AZD1222 in het produceren van titers van de spike-eiwit neutraliserende
antilichamen achterblijft bij vergelijkbare vaccins, te weten: het ‘ouderwets’ op aluminium
gebaseerde, chemisch geïnactiveerde virus vaccin PiCoVacc (ontwikkeld door het
Amerikaanse biowar lab Cold Spring Harbor) en CoV-RBD219N1, een vaccin gebaseerd op
een recombinant RBD eiwit van SARS-CoV (RBD = receptor bindend domein).
★ Johnson & Johnson
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson is in samenwerking met de
Amerikaanse Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) al
sinds de bekendmaking van de gen-sequentie van SARS-CO-V-2 in januari 2020, doende
met het ontwerpen en testen van vaccins.
Research teams bij Janssen, in samenwerking met Beth Israel Deaconess Medical Center,
onderdeel van Harvard Medical School, hebben daartoe verschillende vaccin-kandidaten
geconstrueerd, met gebruikmaking van de Janssen AdVac® technology. De AdVac-, en
PER.C6-technologieën zijn van oorsprong Nederlandse vindingen. Zij werden bij Crucell
ontwikkeld door o.m.Lex Van der Eb, op basis van Van der Eb’s PER.C6-technologie.
PER.C6 is een serumvrije cellijn gecreëerd uit gezonde embryonale retinacellen van een in
1985 geaborteerde 18 weken oude menselijke foetus. PER.C6 werd aanvankelijk gebruikt
voor het produceren van menselijke adenovirus-vectoren in vaccin-ontwikkeling en
Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 7 / 32

gentherapie. Het Leidse biotech bedrijf Crucell werd in 2011 voor 2,8 miljard euro gekocht
door Johnson & Johnson en is nu binnen deze farmagigant het centrum voor vaccins.
Dankzij de AdVac-en Per.C6-technologieën kan de tijd om een nieuw vaccin op de markt te
brengen, aanzienlijk worden bekort.
De AdVac®-technologie werkt met een verzwakte vorm van een adenovirus — een
verkoudheidsvirus van chimpansees — dat is gemanipuleerd zodat het zich niet kan
vermeerderen in de mens; het wordt gebruikt om het werkzame deel van het vaccin in de
menselijke cel binnen te brengen door het essentiële vaccinstukje als het ware een lift naar
de plek van bestemming te geven. Ook is het spike-eiwit van het SARS-CO-V-2 virus
toegevoegd. De wetenschappers hopen dat het lichaam het SARS-CO-V-2 spike-eiwit
herkent en er een immuunrespons tegen opbouwt, zodat SARS-CO-V-2 de menselijke
cellen niet kan binnenkomen, waardoor infectie wordt voorkomen…
Op 30 maart 2020 kondigde Johnson & Johnson aan dat de keus was gevallen op het
doorontwikkelen van de vaccinkandidaat Ad26.COV2-S, recombinant. Op 10 juni
2020 deelde het bedrijf mee dat de geplande Fase I/IIa klinische trial (NCT04436276) die
in de eerste menselijke studie de leidende COVID-19 vaccin-kandidaat — Ad26.COV2-S,
recombinant — moet beoordelen, van september 2020 wordt vervroegd naar half juli
2020: “Met de intentie om de Fase 3 trial te laten plaatsvinden in september 2020”, aldus
Paul Stoffels, vice-voorzitter van het Executive Committee, en Chief Scientific Officer van
J&J. De gerandomiseerde dubbelblind placebo-gecontroleerde Fase I/IIa studie is
ontworpen op beoordeling van de veiligheid, de respons op vaccinatie en immunogeniciteit
van Ad26.COV2-S, recombinant onder 11.045 gezonde volwassenen van 18–55 jaar, en van
65 jaar en ouder. De studie wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en België. De uitkomst
ervan bepaalt of (Fauci’s!) National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)
toestemming geeft voor een versnelde start van de Fase 3 trial.
De capaciteit van J&J’s vaccin ‘lanceerbasis’ in Leiden is 300 miljoen doses per jaar. Het
bedrijf wil tegen het einde van het eerste kwartaal in 2021, tussen de 600 en 900 miljoen
doses van het vaccin hebben geproduceerd.
De wedren is in volle gang, met krankzinnige aantallen vaccins.
De bevolking moet die dus kennelijk meermalen accepteren…
★ Moderna (mRNA)
Op 16 maart 2020 meldt Moderna — dat met 500 miljoen dollar wordt gefinancierd door
DARPA — dat de eerste deelnemer aan de open label Fase 1 studie van het mRNA vaccin
(mRNA-1273) tegen het novel coronavirus (SARS-CoV-2), de eerste vaccindosis heeft
toegediend gekregen.
Volgens Ben Fulford startte het farmaceutisch bedrijf Moderna in Duitsland als IG Farben.
Na WO-II werd dit mega monopolistisch concern ontbonden; de losse onderdelen werden
verkocht door de tot Amerikaan omgetoverde Nazi George Soros. Soros bedacht de naam
Moderna.
Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 8 / 32

De eerste directeur van Moderna na was Anthony Fauci, op Cornell University de
kamergenoot van Bill Gates! En wie was Moderna’s eerste aandeelhouder? Jeffrey Epstein!
De National Institutes of Health (NIH) is voor de helft patenthouder van het Moderna
vaccin… Anthony Fauci is directeur van een onderafdeling van de NIH, het National
Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Zie hoe de hazen lopen!
Global Research meldt dat Gates en Fauci bij het Moderna-vaccin alle verplichte Fase-1
dierproeven hebben overgeslagen — normaliter een tienjarige testperiode! — evenals de
menselijke veiligheidstesten…
“Deze aanval op onze lichamen zal waarschijnlijk worden verplicht gesteld, aangezien
het onder noodwet maatregelen is ontwikkeld. Trump’s advocaat, Alan Dershowitz,
heeft categorisch gezegd ”je hebt geen grondwettelijk recht om het vaccine weigeren”…”
Moderna meldt:
“Deze Fase 1 studie kijkt naar de veiligheid en de immunogeniciteit van drie doseerniveaus
van mRNA-1273 (25, 100 en 250 μg), toegediend in een twee-doses vaccinatieschema,
de tweede dosis 28 dagen na de eerste. In totaal nemen 45 gezonde
volwassenen deel aan de studie. Zij worden vanaf de tweede vaccinatie gedurende 12
maanden gevolgd. (die periode is nog niet afgelopen wanneer het vaccin al wordt
gelanceerd…). Allereerst kijkt men naar de veiligheid van, en de reacties op de twee
doses mRNA-1273, en vervolgens evalueert men de immunogeniciteit ten opzichte van
het SARS-CoV-2 S eiwit.
Aangezien in de Fase 1 studie de 25 μg-, en 100 μg dosering-niveaus neutraliserende
antilichaam titers hebben laten zien op, en ook boven die van herstellende sera, en de
vaccinaties in het algemeen goed werden verdragen, heeft men besloten om in de Fase 2
studie de 250μg dosering te schrappen.” Dit is hoe Moderna het creatief verwoordt.
En dit is de werkelijkheid: van de deelnemers in de Fase 1 trial heeft 80% die de 100μg
dosis kreeg, systemische klachten gekregen — vermoeidheid (80%), koude rillingen
(80%), hoofdpijn (60%) en myalgia of spierpijn (53%). Na de tweede dosis kreeg 100%
in deze groep deze effecten. In 250μg groep kreeg 100% van de deelnemers deze
verschijnselen zowel na de eerste, als na de tweede dosis. Drie van de 14 proefpersonen
(21%) in de 250mcg groep kregen te maken met “één of meer ernstige negatieve
effecten.”
Let wel: deze proefpersonen waren gezonde mensen tussen 18 en 55 jaar — het merendeel
van de Amerikaanse bevolking is ongezond en obese! Bij hen zijn de effecten vast anders…
Gevraagd naar hoe we weten dat mRNA vaccins werken, antwoordt Drew Weissman, die
daar al 13 jaar onderzoek naar doet: “Dat weten we niet.” Weissman is professor
geneeskunde aan Perelman School of Medicine van de universiteit van Pennsylvania.
Zelfs de TV-zender CBS probeert Bill Gates te dwingen om toe te geven dat bijna alle
Moderna mRNA-1273 proefpersonen negatieve effecten hadden… Met veel armgezwaai
kletst Billie daar zonder enig menselijk meegevoel omheen…

Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 9 / 32

Ondanks dat, levert Moderna overzichtelijke teksten om ons de theorie van hun vaccin te
laten begrijpen:
Er wordt dus kunstmatig boodschapper-RNA onze cellen ingestuurd, zodat ons genoom
wordt veranderd in… ja, wàt precies?
De waarschuwing door dr. Carrie Madej over het manipuleren van het menselijk genoom is
de hele wereld overgegaan. Celeste Solum legt het hoe daarvan nog meer gedetailleerd uit.
Hydrogel nanotechnologie wordt onder de huid geïnjecteerd. Dit kan communiceren met
met smart phones en Artificiële Intelligentie (AI) om in principe alles in het lichaam te
controleren, inclusief angsten, emoties ovulatie, vitaminen, etc. etc.
In 2010 heeft de Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) toegegeven dat dit
soort technologie kan worden gebruikt om de mens op genetisch niveau te ‘verbeteren, dan
wel te ondermijnen’. Dr. Madej: “Wanneer eenmaal geïmplanteerd, verspreidt de
technologie zich door het hele lichaam. Wetenschappers weten niet wat de effecten hiervan
zijn op ons DNA. Recombinant RNA- en DNA-technologie veroorzaakt permanente en
onbekende genetische veranderingen in het menselijk lichaam…” Vanuit de ‘gewone’
vaccins komt vanuit de gebruikte cultuurbodems al allerlei genetisch materiaal van andere
species ons lichaam binnen, maar dit spant de kroon… (no pun intended).
Mercola meldt: Studies geven aan dat coronavirus vaccins het risico in zich dragen van wat
‘vaccin versterking’ heet: in plaats van tegen infectie te beschermen, kan het vaccin,
wanneer de gevaccineerde persoon met het virus is geïnfecteerd, de ziekte ernstiger maken.
★ Pfizer
Pfizer en BioNTech kiezen BNT162b2, hun belangrijkste gezamenlijk ontwikkelde mRNA
vaccin-kandidaat tegen COVID-19, en zij beginnen nu aan een doorslaggevende mondiale
Fase 2/3 studie.
• De nucleoside-gemodificeerde boodschapper-RNA (modRNA) kandidaat BNT162b2
is een geoptimaliseerd SARS-CoV-2 volle lengte spike glycoproteïne. In de Fase 2/3
studie zal dit vaccin tweemaal worden toegediend in een 30μg dosering.
Hoe mRNA vaccins werken
mRNA = messenger RNA
• De genen van het virus worden geanalyseerd om het deel te isoleren dat
codeert voor het ‘spike’-eiwit;
• De spike-eiwit codes worden geïsoleerd en miljoenen keren gekopieerd als
mRNA-segmenten;
• De mRNA-segmenten worden verpakt tot moleculen, lipiden geheten, en dan
geïnjecteerd in een ontvanger, waarna zij diens cellen binnengaan.
Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 10 / 32

• De vaccin-kandidaat en de dosering zijn beide bepaald op basis van klinische data die
werden verkregen in de Fase 1/2 studies, uitgevoerd in de V.S. (C4591001) en
Duitsland (BNT162-01).
• Het Fase 2/3 studieprotocol volgt alle FDA richtlijnen voor het ontwerp van een
klinische trial voor COVID-19 vaccin studies.
• De Fase 2/3 studie met tot 30.000 deelnemers van 18 tot 85 jaar is gestart in de V.S.
en wordt wereldwijd op 120 plaatsen in de wereld verwacht.
• De regionen waar de trial wordt uitgevoerd betreffen gebieden waar een aanzienlijke
SARS-CoV-2 transmissie wordt verwacht, om te zien of deze vaccin-kandidaat
effectief is in het voorkómen van COVID-19.
• Aannemende dat deze trial een succes wordt, zijn Pfizer en BioNTech er klaar voor
om BNT162b2 regulatoir onderzoek te laten ondergaan en wanneer autorisatie of
goedkeuring is verkregen, voorzien zij om einde 2020 100 miljoen doses gereed te
hebben, en einde 2021 maar liefst 1,3 miljard doses.
Wel, alle farma-fabrikanten racen likkebaardend en watertandend naar een hoopvolle
succes finish, om daarna de dollartekens in hun ogen te bevredigen en de wereld verplicht
te kunnen ondersneeuwen met hun giftige, genetisch gemanipuleerde brouwsels.
Wat er daarna van het overblijft, is geheel de vraag…
De gesynthetiseerde mens. Homo sapiens 2.1…
Als we de predictive programming
van de Georgia Guidestones
moeten geloven, zijn deze Farmatovermiddelen
vooral de natte
glijbaan naar de Elysische Velden.
Novel wijzen van toediening
Niet alleen de Covid-19-vaccins
zelf zijn ongekende ‘new-tonature-
substances’, de wijzen van
toediening zijn al evenzeer nooit
eerder vertoond… En natuurlijk
heeft Bill Gates niet alleen ingezet
op vele Covid-vaccins, hij heeft
ook miljoenen geïnvesteerd in een
novel wijze van het toedienen van
een vaccin: een vaccin-merkteken
met data-opslag, toegediend via
een in mensen implanteerbare
matrix met quantum-punt micronaaldjes…

Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 11 / 32

De novel Moderna/Astra Zeneca/Gates/Fauci Covid-19 massavaccinatie methode

(A) Het quantum-dot-systeem ziet er uit als een stukje ‘klittenband’ met
daarop honderden micro-naaldjes, gemaakt van suiker.
(B) Deze prikken net door de huid en geven in de ontstane minieme gaatjes
het vaccin af. Ondanks de minuscule hoeveelheid vaccin, resulteert dit
in een immuunrespons die vele malen krachtiger is dan die van een intramusculaire injectie.
(C) Het fluoriserend quantum-punt patroon dat in de huid achterblijft, is per
vaccin uniek en kan door een aangepaste smartphone via near infrared
light (NIR) worden gelezen; dit patroon is als het ware een individueel
patiëntendossier dat laat zien dat een bepaald vaccin is toegediend.
McHugh et al., Sci. Transl. Med. 11, eaay7162 (2019) 18 December 2019
SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE | RESEARCH ARTICLE
3 of 15
(750/750-mm cylinder/cone) was not significantly different from
conical needles (P!=!0.46 and P!=!0.07, respectively), which have a
lower deliverable volume, but substantially less force than the blunter
(1250/250-mm cylinder/cone) needles was required (Fig.!3H). Decreasing
the spacing of microneedles from 3.23 to 1.57!mm (1!cm
by 1!cm and 0.5!cm by 0.5!cm patch sizes, respectively) did not
affect the amount of force required for penetration (Fig.!3I). As a
result, we confirmed our selection of microneedles with a height of
1500 mm, diameter of 300 mm, and a of 0.5 as the best combination
of penetration depth, resistance to mechanical fracture, and maximum
capacity for microparticle delivery.
Smartphone imaging system design and ex vivo skin penetration
To enable the imaging of NIR QDs in a field setting, we designed an
inexpensive, smartphone-based imaging system. A 780-nm NIR
light-emitting diode (LED) was paired with an 800-nm short-pass
filter and aspheric condenser with diffuser to excite the QDs (Fig.!4A).
For NIR fluorescence detection, a Nexus 5X smartphone (Google)
was stripped of its stock short-pass NIR filter and paired with an
850-nm long-pass color glass filter and an 850-nm long-pass dielectric
filter set in a poly(lactic acid) three-dimensional (3D)–printed phone
case (Fig.!4B). Imaging a QD-loaded microneedle patch with and
Fig. 1. Platform schematic and fluorescent probe characterization. (A) Fluorescent microparticles are distributed through an array of dissolvable microneedles in a
distinct spatial pattern. (B) Microneedles are then applied to the skin for 2 to 5 min, resulting in dissolution of the microneedle matrix and retention of fluorescent microparticles.
(C) A NIR LED and adapted smartphone are used to image patterns of fluorescent microparticles retained within the skin. By selectively embedding microparticles
within microneedles used to deliver a vaccine, the resulting pattern of fluorescence detected in the skin can be used as an on-patient record of an individual’s vaccination
history. (D) Rapid photobleaching of organic dyes covered with pigmented human skin under simulated solar light. (E) Emission profiles of QDs (solid lines) show a blue
shift with increased shelling time. Dashed line depicts absorption by the 5-hour shelling sample. Arrows indicate the relevant y axis for absorption (left) and emission
(right). a.u., arbitrary units. (F) PL QY as a function of shelling time under different excitation wavelengths. (G) Relative photoluminescence intensity comparison of QDs
with the commercial inorganic dyes IRDC2 and IRDC3 (blue bars) and corresponding emission peaks (empty purple circles and square). (H) Photostability of QDs covered
with pigmented human skin under simulated solar light. (I) Transmission electron microscopy (TEM) and high-resolution TEM (inset) showing the size and crystal structure
of ZnS:Al-coated CuInSe2 QDs. Scale bars, 20 and 5 nm, respectively. n = 3 for all graphs containing error bars. Error bars indicate SD.
Downloaded from http://stm.sciencemag.org/ at UNIVERSITE RENE DESCARTES, U.F.R. on December 18, 2019
In de huis-tot-huis verplichte vaccinatie-rondes waar Gates van droomt, kan deze
micropunt toediening worden uitgevoerd door mensen met ‘minimale training’ op medisch
gebied, denk aan de postbode, de wijkagent, de parkeerwacht, de kleuterjuf…
Het biotech bedrijf dat dit vaccin ontwikkelt, Moderna Therapeutics, is in 2013
aangekocht door Astra Zeneca… dat daarmee nu op financiële rozen zit!
Andrew Kaufman licht ook de sluier op van de nieuwe technologie
van toediening door Inovio. Dit systeem werkt met drie naalden: de
middelste introduceert de DNA-vaccin inhoud in het lichaam, de
andere twee zijn elektroden die een stroom door de cellen sturen.
Dit veroorzaakt elektroporatie: er vallen kleine gaatjes in de
celmembranen. Terwijl het membraan juist dient om stoffen te
verhinderen om vrijelijk de cel binnen te gaan, wandelt nu de genetische informatie van
het vaccin moeiteloos de cellen in…
In feite is dit een vorm van gentherapie: nu wordt op de plaats waar het vaccin werd
ingespoten, de genetische informatie van de lichaamscellen veranderd… Deze niet eerder
vertoonde manier manier van toedienen is vrij pijnlijk, en bovendien hebben we geen idee
wat er voor genetische informatie in het vaccin zit… maar onze genetische make-up wordt
er wel door veranderd: we zijn daarna nooit meer dezelfde!
Op naar de door Artificial Intelligence aangestuurde wereld van robots en zombies!
Elektroporatie van CELLECTRA, gebruikt voor Inovio vaccins

Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 12 / 32

Wat is een virus?
Er is een belangrijke vraag die vrijwel nooit wordt gesteld: “Weten wij wel wat een virus
is?” De meeste mensen zullen direct “Ja” roepen, want zij gaan af op wat de Westerse
patentgeneeskunde verkondigt. Maar deze ‘reguliere geneeskunde’ is een entiteit die sinds
1910 door Rockefeller is geconstrueerd dankzij grote sommen geld [lees: via ordinaire
omkoping]. Deze Rockefeller geneeskunde, -virologie en -vaccinatieprogramma’s zijn
geïnstalleerd als de enig geaccepteerde geneeskunde, maar zijn gebaseerd op (1) de valse
microbentheorie van Louis Pasteur, die beweert dat virussen gemene aanvallers van buiten
zijn waartegen we ons moeten wapenen (oorlog!), en dat vaccins veilig en effectief zijn
tegen infectieziekten, en (2) op de valse koepokken/pokken fantasie van Edward Jenner…
Dus kunnen we zeker weten dat het klopt wat de virologen en provaccinators ons vertellen?
Wat, als blijkt dat hun aangeleerde lijstjes van aannames niet overeenstemmen met de
natuur?
Wat, als dat wat zij hebben geleerd op hun gegijzelde universiteiten, tegengesteld is aan de
natuur?
Wat, als het lichaam — in antwoord op toxiciteit — produceert wat zij virussen noemen?
Wat, als de klaarblijkelijke verspreiding en replicatie van die ‘virussen’ plaatsvindt, juist
omdat het lichaam er daarvan veel maakt om een puinhoop te kunnen opruimen?
Virussen maken ons niet ziek, net zomin als vliegen vuilnis maken!
Vliegen komen op vuilnis af om het op te ruimen!
Virussen komen op zieke plekken om de rotzooi op te ruimen!
Rudolf Virchow (1821-1902): “Ziekteverwekkers hebben voorkeur voor ziek weefsel”…
Interessant is wat Aajonus Vonderplanitz (voedingsdeskundige en vormgever van het Raw
Primal Diet) over virussen zegt:
– “Virussen worden door het lichaam gecreëerd, zodat het zich kan reinigen wanneer
vriendelijke bacteriën niet langer alle afvalstoffen kunnen afbreken;
– alle virussen zijn goede virussen: zij zijn noodzakelijke cellulaire responsen;
– virussen zijn als een solvent of zeep: zij worden door de cellen gemaakt om gifstoffen
te helpen oplossen en uitscheiden (een solvent is iets dat datgene wat moet worden
opgelost, verandert in een oplossing [vloeistof]);
– virussen zijn specifiek voor de cel die hen creëerde;
– virussen kunnen niet overstappen naar andere species;
– virussen bestaan niet buiten lichamen; en
– de enige manier waarop een virus naar een andere levenssoort kan overstappen, is
wanneer die in een fabriek is genaakt en wordt geïnjecteerd… dat wil zeggen:
geëxtraheerd, bewaard in een lab, genetisch veranderd en gemodificeerd, tot wapen
gemaakt, en vervolgens verwerkt tot vaccins en biowapens.”
Ik ben niet verbaasd om nu uit te komen bij mijn lievelingswetenschapper Pierre Antoine
Béchamp: deze professor die door zijn tijdgenoot Pasteur werd ondergesneeuwd, grof

Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 13 / 32

misbruikt en foutief geplagieerd, ontdekte kleine partikels, ofwel moleculaire granulaties,
die hij microzyma’s noemde (‘kleine enzymen’, de essentie van leven).
Anderen die na hem dezelfde ontdekkingen deden, noemden die somatids (Gaston
Naessens), endobiont/prion (Günther Enderlein, 1872-1968).
Deze piepkleine partikels zijn pleomorf: ze kunnen van gedaante veranderen. Ze beginnen
als knopje (bleb) of afstammeling, en ontwikkelen zich later tot virussen of bacteriën.
Béchamp theoretiseerde dat zij in feite chemische bijproducten zijn: dood weefsel en
degeneratieve aspecten van een lichaam dat niet in balans is. Hij stelde:
”Levende entiteiten, microzyma’s, creëren bacteriën in antwoord op factoren binnen de
gastheer en de omgeving.”
Met andere woordden: we ‘vatten’ geen ziekte, we bouwen die (door gifstoffen in lucht,
voedsel en medicatie, etc.)!
De Amerikaanse arts en psychiater Andrew Kaufman laat zien hoe de plaatjes van Sars-
CoV-2 en exosomen identiek zijn… In de video Covid or Cell Exosomes? Geeft hij een
glasheldere uitleg, en hier bespreken verschillende wetenschappers het karakter, de
functie, heterogeniteit, complexiteit en biologische activiteit van deze vesikels, of blebs.
Tegenwoordig verschijnen steeds meer wetenschappelijke artikelen over het fenomeen
‘exosomen’: membraan-gebonden extracellulaire vesikels (EVs) die worden geproduceerd
in het endosomale compartiment van de meeste eukaryotische cellen… Een andere
definitie is: exosomen zijn eiwit-afvalstoffen in een vloeibare oplossing die dierlijk weefsel
kunnen bevatten. Het moge duidelijk zijn, exosomen hebben vele gezichten en functies.
De arts James Hildreth van Johns Hopkins zegt:
“Een virus is een exosoom in elke zin van het woord” [mijn nadruk]

Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 14 / 32

Dr. Robert Young schrijft in zijn artikel Dismantling The Viral Theory:
“ALLE virussen, van HIV, EBV, CMV, Hepatitis C, West Nile Virus, Ebola, Mazelen tot
Zika, en nu tot het Coronavirus, zijn ALLEMAALfantoom virussen – het bestaan
van virussen is nooit wetenschappelijk aangetoond of bewezen!
Dus: de polio-, en mazelenvaccins bevatten geen virussen, maar partikels van dood
apenweefsel of van menselijke kankercellen.”
Over het coronavirus zegt Young:
“De bovenste van de twee foto’s hieronder, gemaakt met een fase-contrast microscoop,
toont gezonde, zuurstofrijke rode bloedcellen.
Daaronder het beeld van ongezonde rode bloedcellen die zuurstof-arm zijn, te zien aan
de witte kern, zonder het rode bloedcel hemoglobine.
Let ook op de degeneratie van de celmembranen met puntjes of knopjes. Die verwijzen
naar het ‘corona-effect’, een symptoom veroorzaakt door een zure levensstijl en
vergiftiging door straling.”
Met andere woorden, door disbalans, ofwel een foute sfeer in het interne milieu van het
lichaam.
Zuurstofrijke rode bloedcellen. Image credit: Robert Young
Het corona effect: zuurstofarme rode bloedcellen. Image credit: Robert Young
De Duitse bioloog en viroloog dr. Stefan Lanka kwam tot het besef dat hij in zijn opleiding
grandioos was belogen en misleid omtrent de aard van een virus en van infectie. Hij loofde
een grote beloning uit voor wie kon bewijzen dat mazelen een virus was. In eerste instantie
verloor hij een rechtszaak daarover, maar ten slotte bevestigde het Duitse Hooggerechtshof
dat er niet genoeg bewijs was om vast te stellen dat mazelen een virus is. Het ‘bewijs’ dat in
eerste instantie was aangedragen, bleek een composiet te zijn van drie verschillende
elektronen-microscoop foto’s. Het composiet bestond uit verschillende componenten van
beschadigde cellen, en dit ‘bewijs’ kon niet worden gedupliceerd… Het was dus niet waar.
Lanka heeft in 1990 zelf wel het bewijs voor het bestaan van een virus kunnen leveren: een
virus in een alg, de Ectocarpus siliculosus.

Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 15 / 32

De basis van de vaccinatie consensus
De propaganda herhaalt voortdurend dat een Covid-19 vaccin het enige redmiddel is om
een besmetting te vermijden en/of te overwinnen. Kunnen we zeker weten dat deze
Pasteuriaanse mantra waar is?
De historie van vaccinatie laat iets heel anders zien dan dat vaccins ooit infectieziekten
zouden hebben uitgeroeid. De ziekten waarvoor men vanaf 1960 massaal begon te
vaccineren, waren vanaf voor 1900 al voor 95% op hun retour, dankzij verbeteringen in
betere huisvesting, sanitaire voorzieningen (waterleiding, riolering), hygiëne en voeding.
Voor roodvonk is er zelfs nooit een vaccin geweest!
Voor de vervaardiging van de meer dan 100 Covid-19 kandidaat-vaccins zijn er in allerlei
toonaarden technologieën ontwikkeld die nog nooit eerder op vaccins zijn toegepast.
Niemand kent de effecten daarvan op het grote publiek — want pas wanneer een medicijn
of een vaccin op de markt komt, komen de werkelijke negatieve effecten naar voren.
De harde werkelijkheid is dat het grote publiek bij elk nieuw farmacijn of vaccin dan ook
altijd het grootste proefkonijn is.
De meeste pro-vaccinators tonen deze grafiek pas vanaf 1960 (zie stippellijn!)
In het proces naar goedkeuring door de FDA en aanverwante instanties zijn de menselijke
testgroepen daarvoor altijd te klein. Bovendien doen die controlerende instanties vrijwel
nooit hun eigen studies, zij gebruiken het materiaal dat de producenten aanleveren…
In het geval van enkele Covid-vaccins, heeft men de dierproeven gewoon maar
overgeslagen!
Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 16 / 32

De huidige wetenschappelijke consensus (lees: afspraak) over de werking en effecten van
vaccinatie is gebaseerd op de door Edward Jenner (1749-1823) in 1798 bedachte
koepokvaccinaties en op de in 1861 gelanceerde microbentheorie van Louis Pasteur
(1822-1895).
De ruimte ontbreekt hier om dieper in te gaan op:
(1) het feit dat de na 1798 verplicht gestelde Jenneriaanse koepokvaccinaties overal ter
wereld steevast zijn gevolgd door enorme pokkenepidemieën (smallpox) met vele
duizenden doden… terwijl waar niet werd gevaccineerd, er systematisch geen
pokkenuitbraken waren (vaccinatie maakt gevoelig voor ziekteverwekkers!);
(2) dat koepokken en pokken twee geheel verschillende entiteiten zijn: koepokken zijn
syfilis-achtige zweren die alleen voorkomen op de uiers van melkkoeien; pokken
verschijnen over het gehele lichaam van mannen, vrouwen en kinderen van alle
rassen en standen (wordt overgebracht door de bedwants, dr. A.R. Campbell);
(3) dat Pasteur zich niet alleen schuldig heeft gemaakt aan het stelen van andermans
intellectueel eigendom (dat van Béchamp), maar ook aan het vervalsen van zijn
eigen rabies- en anthrax experimenten en dat — in tegenstelling tot de wetenschappelijke
folklore — zijn rabiesvaccins vele doden tot gevolg hebben gehad;
(4) hoe de Westerse patentgeneeskunde — en daarmee de vaccinatiepraktijk — in 1910
door Rockefeller via het Flexner Report en met subsidies zijn gekaapt en nu
uitsluitend mogen opereren volgens de ‘misvattingen’ van Jenner en Pasteur…
Pasteur’s bedenkelijk wetenschappelijk gedrag kwam boven water vanuit de meer dan 140
laboratorium dagboeken — die in 1964 werden vrijgegeven en in 1971 publiekelijk beschikbaar zijn gekomen. Pasteur hield die iedere dag bij en nam die journaals ook iedere dag mee naar huis. Voor zijn dood heeft hij zijn familie ten strengste verboden om die ooit
aan het grote publiek te openbaren… en nu begrijpen we waarom!

Vaccination was made compulsory by Act of Parliament in the year l853, again in 1867,
and more compulsory in 1871. Since 1853 we have had three epidemics of small-pox.
Date. Deaths from Small-pox.
1st. 1857-58-59 …. 14,244
2nd. 1803-64-65 …. 20,059
3rd. 1870-71-72 …. 44,840
Increase of population from 1 st to 2nd epidemic 7 per cent.
Increase of small-pox in the same period nearly 50 per cent.
Increase of population from 2nd to 3rd epidemic 10 per cent.
Increase of small-pox in the same period 120 per cent.
Deaths from small-pox in the first ten years after the
enforcement of Vaccination, 1854 to 1863 33,515
In the second ten years, 1864 to 1873 …. 70,458
—From a Letter to the Right Hon. G. Sclater-Booth, M.P., February 1877, by C. T. Pearce,
M.R.C.S.

Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 17 / 32

(Gerald L. Geison, The Private Science of Louis Pasteur, ISBN 978-0691604978).
Pasteur’s microbentheorie stelt dat één ziekteverwekker, één ziekte veroorzaakt, en ook
gaat hij uit van de onveranderlijkheid van een ziekteverwekker: monomorfisme. Terwijl hij
dondersgoed wist dat bacteriën geen ziekte kunnen veroorzaken, al zijn tijdgenoten wisten
daarvan! Ziektes ontstaan binnen in het lichaam door omstandigheden die niet met het
leven verenigbaar zijn, zoals een verstoord zuur/base evenwicht, de aanwezigheid van
gifstoffen en nutriëntentekorten, fysieke dissonanties als gevolg van emotioneel/mentale
stress. Denk hierbij aan de onderbouwende inzichten die prof. Pierre Capel over dergelijke
verbanden doceert. Emoties beïnvloeden alle processen in het lichaam…
Waar reguliere artsen nooit over spreken, is dat de mens in feite vele bacteriën en virussen
in zich draagt. Veel verder dan het erkennen van de darmflora — tegenwoordig het
microbioom genoemd — komen zij niet! Keurig volgens Pasteur zijn alle andere microben
voor hen de vijand. Maar hoe logisch is dat? Verschillende wetenschappers (Béchamp,
Bernard, Enderlein, Naessens, Hamer) hebben ontdekt en bewezen dat het interne milieu
bepaalt hoe de microben in ons zich gedragen, en dat dit reguleert welke vormen zij
aannemen: van nuttig en heilzaam, tot ziekteverwekkend (polymorfisme). Werkelijke
genezing moet daarom heel anders worden benaderd dan met de symptoom-dempende of
-verschuivende farmaceutisch oorlogstuig.

Vaccinatieschade telt op
Vaccinatieschade is cumulatief, net als stralingsschade,. Elke vaccinatie telt qua effecten op
bij de reeks voorgaande. Daarnaast is er interactie tussen zowel de verschillende ziekteverwekkers,
als de chemische gifstoffen in de gespoten (multi)vaccins. En als klap op de
vuurpijl is uit de onafhankelijke, door de Italiaanse oudervereniging Corvelva gesponsorde
laboratoriumtests gebleken dat de inhoudsstoffen van vaccins wel eens geheel andere
kunnen zijn dan die, beschreven in de officiële EMA-productinformatie.
De door Corvelva geteste Infanrix-hexa vaccins bevatten helemaal niets van wat de
fabrikant GlaxoSmithKline in de documentatie had vermeld — niet de ziekteverwekkers,
niet de adjuvantia, niet de in het productieproces gebruikte stoffen — maar wel allerlei
eiwitten waarvan er maar 35% bekend is, plus een onoplosbaar en onverteerbaar polymeer
dat helemaal nergens bekend is.
Het RIVM heeft daarop per 1 januari 2019 Infanrix-hexa, het GSK-vaccin voor babies,
geruisloos verwisseld voor een ander DKTP-hib-HepB vaccin: Vaxelis van Merck/Sanofi.
Dit, zonder overigens de consultatiebureau medewerkers in te lichten over de werkelijke
reden daarvoor. Ook moesten de babies die al waren begonnen met dit gevaarlijke GSKvaccin,
de serie van 3 inspuitingen daarmee gewoon afmaken…
Kunnen wij dit instituut ooit nog geloven?

Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 18 / 32

Wanneer de producent liegt, en de instituten die vaccins doen inspuiten, niet transparant
zijn, is het hek van de dam…
Eerlijk gezegd heb ik tijdens mijn research in de afgelopen 25 jaar niet anders gezien…
Tests en technieken
Wanneer we spreken over een besmetting die we willen kunnen vaststellen,
1. dan moet eerst de desbetreffende ziekteverwekker zijn geïsoleerd,
2. en moet daarvoor vervolgens een betrouwbare test worden gemaakt.
Er zijn nu twee soorten testen: de antilichaam-test en de PCR-test. Of deze betrouwbaar
zijn, wordt door velen zeer ernstig in twijfel getrokken.
★ Antilichaam- of serologische test
Deze test meet het aantal antilichamen in het bloed. Het gaat hier om twee soorten
immuunglobuline:
• IgM, dat vroeg in de infectie wordt aangemaakt;
• en IgG, dat ongeveer 14 dagen na de eerste symptomen verschijnt.
Hoe lang IgM na Covid-19 aanwezig blijft, is niet bekend. De antilichaamtest maakt geen
onderscheid tussen een actieve besmetting, of een voorbije infectie.
Veel fabrikanten produceren deze test, maar sommige daarvan zijn ondeugdelijk “omdat ze
het Covid-19-IgM verwarren met dat van andere coronavirussen”.
Maar is het niet zo, zoals dr, Andrew Kaufman hieronder uitlegt, dat Sars-CoV-19 nooit is
geïsoleerd, en dat iedere test daarom onzinnig is?
In Amerika loopt the National COVID-19 Convalescent Plasma Project. Mensen met
antilichamen tegen Covid-19 kunnen hun bloed doneren, dan worden de antilichamen uit
het plasma gefilterd en aan zieken gegeven. Vroege resultaten in dit experiment laten zien
dat patiënten dan eerder opknappen.
Toch zijn er nog allerlei onzekerheden omtrent de immuniteitsduur en de gedragingen van
Covid-19. Zo meldt een Shanghai studie dat sommige herstelde patiënten “geen tekenen
vertoonden van neutraliserende proteïnen”, ofwel: een niet aantoonbare antilichaamrespons
lieten zien, terwijl bij anderen een hoge titer werd gevonden.
Deze vaststelling heeft natuurlijk repercussies op vaccin-ontwikkeling, groeps-immuniteit
en op het ‘flatten the curve’, het nieuwe huishoudwoord dat nu plotseling over de hele
wereld uit de mond komt van gezondheidsautoriteiten… alsof het een script is!
Een hoge titer van antilichamen betekent niet hetzelfde als immuniteit, zo
verklaarde in april WHO’s dr. Maria Van Kerkhove. [mijn nadruk]
Dit is van invloed op het ‘immuniteit paspoort’ dat men dreigt te verplichten, terwijl men
ook nog steeds niet weet hoe lang een Covid-19 immuniteit überhaupt zou voortduren.

Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 19 / 32

Niettegenstaande dat ook vaccinatie geheel is gericht op de (hyper)productie van
antilichamen, is dat maar een heel klein onderdeel van het gehele immuunsysteem.
Voor het succesvol overwinnen van een infectie is veel meer nodig dan alleen antistoffen,
zo is vaker gebleken — denk maar aan de bof- en mazelen uitbraken onder volgens het
boekje gevaccineerde studenten!
★ PCR (polymerase chain reaction) of diagnostische test
Psychiater Andrew Kaufman becommentarieert de Covid-19 tests als volgt:
“De corona-test is eigenlijk een groot moeras en zeker niet betrouwbaar. En in feite
weten we van die tests niet wat zij testen! De belangrijkste test die wordt gebruikt is de
RT-PCR. Deze wordt gebruikt om kleine RNA-strengen, of kleine hoeveelheden
daarvan te amplificeren (vermeerderen). Dat betekent dat er niet op een virus wordt
getest. Er is in feite geen virus geïsoleerd vanuit welke monsters van welke patiënten
met een ademhalingsziekte dan ook. Men claimt dat wel, maar ik kan tot in detail
uitleggen dat ze in werkelijkheid geen virus hebben gevonden!
Hoe ik begrijp dat de Covid-19 PCR-test is ontwikkeld, is dat men monsters heeft
genomen van de longvloeistof van zieke personen in om te beginnen China, en dat men
een RNA-sequentie heeft gereconstrueerd in een proces waarbij korte strengen van
RNA worden gecombineerd in een kunstmatige methode die ‘alignment’ heet, en dat
men daarmee een zogenoemd viraal genoom reconstrueert. Maar als je het genoom van
een virus wilt verkrijgen — en dat is gedaan voor onder meer bacteriële fagen (die
abusievelijk virussen worden genoemd die bacteriën infecteren), dan verloopt het
proces essentieel anders dan dat wat voor Sars-CoV-2 is gedaan. Voor het SARS-virus
in 2003 is men overigens precies zo te werk gegaan als nu. Voor Sars.CoV-2, dat men
beweert te hebben geïsoleerd, heeft men een onzuiver monster van longvloeistof
genomen, en, zonder dit te zuiveren, heeft men PCR-probes gebruikt om te zoeken naar
specifieke sequenties die al waren geïdentificeerd als gerelateerd te zijn aan virussen.
En vervolgens heeft men die gebruikt om stukjes DNA te reconstrueren en die te
combineren in een model waarvan men zegt dat dat het genoom of de complete set van
genetisch materiaal van dit virus vertegenwoordigt… Maar aangezien dit geheel niet
werd verkregen vanuit een gezuiverd viraal partikel, kan niet worden gezegd wat de
bron van dat genetisch materiaal is. Het genetisch materiaal dat aanwezig is in de
longvloeistof van een individu, is het genetisch materiaal van die persoon zelf en dat
van allerlei micro-organismen die normaliter in het lichaam leven. Dus wat is
verkregen, kan heel gemakkelijk menselijk en bacterieel genetisch materiaal zijn.”
Kortom, Kaufman veegt de vloer aan met de Covid-19 tests.
Jason Hommel, onderzoeker en auteur van ‘Wetenschappers zeggen dat de Covid-19 testkits
niet werken, waardeloos zijn en onmogelijke resultaten opleveren’, zegt daarover het
volgende:
“PCR (Polymerase Chain Reaction) neemt een monster van cellen en vermeerdert DNA
om ‘virale sequenties’ te ontdekken: men zoekt naar stukjes niet-menselijk DNA die
lijken te passen bij een bekend viraal genoom. Het probleem is, dat bekend is dat de test

Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 20 / 32

niet werkt! De PCR-test gebruikt ‘amplificatie’, dit betekent dat er een minuscule
hoeveelheid genetisch materiaal wordt genomen die vervolgens via thermische cycli
miljarden keren wordt vergroot, totdat er kan worden geanalyseerd. Dat de geringste
besmetting in het monster daarbij ook wordt vermeerderd, leidt tot potentieel enorme
misrekeningen. Bovendien kijkt PCR alleen naar gedeeltelijke virale sequenties, niet
naar hele genomen, dus is het identificeren van één enkele ziekteverwekker vrijwel
onmogelijk, zelfs wanneer je andere weefsels negeert. Het idee dat deze test-kits
een specifiek virus als dat van Covid-19 kunnen isoleren, is nonsens.” [mijn
nadruk].
Dit strookt volledig met wat de ontwerper van de PCR-methode, Kary Mullis (Nobelprijs
1993) heeft gezegd:
“De PCR-test kan nooit worden gebruikt voor het vaststellen van een
infectieziekte.” [mijn nadruk]
“De tests kunnen genetische sequenties van virussen detecteren, maar niet virussen
zelf.”
De Centers for Disease Control (CDC) melden daarover in ‘2019-Novel Coronavirus (2019-
nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel For Emergency Use Only’ (p. 3):
“Positieve resultaten duiden op een actieve infectie met 2019-nCoV, maar sluiten een
bacteriële infectie of een co-infectie met andere virussen niet uit.
De gevonden agens hoeft niet de definitieve oorzaak van de ziekte te zijn.”
[mijn nadruk].
Het grote probleem is dat de genetische test geen onderscheid kan maken
tussen het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt en de vele andere, doodnormale
corona-verkoudheidsvirussen…
Een studie met mensen die nauw in contact waren geweest met Covid-19-patiënten, liet
zien dat van deze asymptomatisch geïnfecteerde individuen, rond de helft of meer valspositieve
uitslagen konden hebben in de actieve nucleïnezuur test screening,.
Het artikel werd teruggetrokken omdat de bevindingen de WHO niet bevielen…!
Ondanks de vele valse test-uitkomsten gebruiken gezondheidsautoriteiten over de hele
wereld deze PCR-test om verlammende en verwoestende Covid-maatregelen te
rechtvaardigen en af te dwingen…
Een woordvoerder in Taiwan meldde dat ook vals-negatieve tests vaak voorkomen:
“Op de CT-scan zijn twee volledig geïnfecteerde longen te zien, terwijl de test vele malen
achtereen negatief blijft…”.
In Taiwan bleek ook dat bij mensen die de eerste keer opknapten dankzij hun eigen
immuunsysteem, maar hun hart beschadigden door de medicatie die zij gebruikten.

Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 21 / 32

Raakten deze zelfde mensen voor een tweede keer besmet, dan hielpen de antistoffen niet
meer, maar maakten alles juist erger, waardoor zij plotseling stierven aan hartfalen.
Een van de manieren waarop SARS-CoV-2 het immuunsysteem kreupel maakt, is door een
HIV-achtig aanhangsel aan de witte bloedcellen, dat een cytokinenstorm ontketent. Dit
laat een oncontroleerbare hoeveelheid ontstekingsbevorderende cytokinen los, die zich
richten tegen verschillende organen, met als resultaat een orgaanfalen dat in vele gevallen
eindigt met de dood.

Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 22 / 32

Er zijn overigens nog veel ernstiger kanttekeningen te maken bij de corona testen.
Zo wordt er een onwijs lang wattenstaafje gebruikt, dat zo diep de neus in naar binnen
wordt geduwd, dat het een dun laagje bot bereikt dat de hersenen afschermt, maar waarin
gaatjes zitten waar de reukzenuwen doorheen gaan. Het is dan ook een klein kunstje om
daar iets te planten dat vroeger of later de hersenen aantast… Meermalen is immers ook al
gebleken dat testmateriaal was besmet…
Na mijn jaren van research, en de verbetenheid gadeslaand van lieden als Fauci en Gates,
kijk ik nergens meer van op en sluit ik ook niets meer zomaar uit…
Denken als de duivel is niet prettig, maar je kunt wel een boel voorzien!
Coronavirussen
Coronavirussen worden bestempeld als simpele verkoudheidsvirussen. Het zijn omhulde,
positive sense, enkelstreng RNA-virussen in vier varianten: alfa, bèta, gamma en delta.
De SARS-CoV-2, gemeld als oorzaak van de Covid-19 uitbraak, is een bèta-coronavirus dat
van nature voorkomt bij knaagdieren en vleermuizen. Rond 12 maart 2020 beweren
laboratoria in Japan, Thailand, Amerika, China en India alle een ‘Wuhan’-gelijkend
coronavirus te hebben geïsoleerd…
Nobelprijs winnaar, arts en viroloog Luc Antoine Montagnier noemde in de Franse media
COVID-19 het resultaat van een industrieel ongeluk tijdens de ontwikkeling van een HIVvaccin.
SARS-CoV-2 blijkt elementen te bevatten van HIV en van een parasiet die malaria
veroorzaakt…
Op deze afbeelding de ‘correcte’ manier van
het nemen van een monster via de neus:
van het neusgat richting achterhoofd.
Maar zoals gezegd, wordt in de praktijk de
lange wattenstaaf vaak recht naar boven
geduwd…
Een arts legt uit waarom die wattenstaaf zo
onaangenaam diep in de nasale passage
geduwd moet worden: “Omdat voor een
goed monster, cellen en vloeistoffen
moeten worden verzameld vanaf de basis
van de neus tot achter in de keel”.
1: Olfactory bulb 2: Mitral cells 3: Bone
(Cribriform plate) 4: Nasal epithelium 5:
Glomerulus 6: Olfactory receptor cells

Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 23 / 32

Montagnier zei verder te vermoeden dat de Covid-19 pandemie zal uitdoven door
‘interferende golven’, omdat de natuur moleculair gefröbel afwijst.
Met zijn collega, de bio-wiskundige Jean-Claude Perez, schreef Montagnier in een artikel
op het Center for Open Science dat de Covid-19 mutaties suggereren dat het virus bezig is
om de kunstmatige elementen te vernietigen.
Zou het niet zo kunnen zijn dat, om de aangekondigde tweede golf te manifesteren, er
straks weer iets nieuws de ether in wordt geslingerd, net zoals dat met Covid-19 is gedaan?
Er zijn immers laboratoria te over die — al of niet van Gates — geld krijgen en die gericht
aan het knutselen zijn met gevaarlijke ziekteverwekkers. In een video noemt Gates een
komende ‘pandemie-2’. Suggererend dat hij daarbij spreekt over bioterroristen, zegt hij
“dat daarvoor vast een ziekteverwekker met een hoog stervensratio wordt gekozen”. En hij
besluit met een voor normale mensen geheel misplaatste grijns: “En die krijgt dan wèl de
aandacht…”, en naast hem lacht Melinda onbeschaamd mee.
Geven die twee daarmee niet aan dat zij zelf die bioterroristen zijn, en dat zij zelf die
‘pandemie-2’ ellende al voor ons hebben klaarliggen? Het lijkt een krankzinnige gedachte,
maar wel een die naadloos past bij het feit dat Gates meermalen heel duidelijk heeft
uitgesproken dat hij uit is op een massale vermindering van de wereldbevolking.
In de Quarterly Review of Biophysics, noemen de Noorse viroloog Birger Sørensen en de
Britse oncoloog Angus Dalgleish COVID-19 eveneens kunstmatig — het spike-eiwit (de
‘contactpuntjes’ op het virus waarmee dit de cel binnendringt) bevat sequenties die daarin
kunstmatig zijn aangebracht. Ook beschrijven ze dat het virus is bewerkt om te kunnen
binden in de mens. Virussen springen niet zomaar spontaan over naar een andere species.
Opmerkelijk is verder, dat het SARS-CoV-2 ook weinig is gemuteerd sinds de mens ermee
kan worden besmet, en dit doet vermoeden dat het al volledig op de mens was aangepast.
Sørensen :
“Dit zijn veranderingen in het kader van ‘gain of function’ : het kunstmatig verlenen van
nieuwe eigenschappen aan een oorspronkelijk virus.”
Laboratorium bezigheden dus, waarvoor de farmabedrijven totale wettelijke immuniteit
krijgen, ook al doden zij met hun vaccins miljoenen mensen…
Medisch Contact schrijft op 11 maart 2020:
“Een paar weken geleden werd door Amerikanen de structuur van het zogeheten spikeeiwit
opgehelderd waarmee het virus zich hecht aan celmembranen. Wat dit eiwit
speciaal maakt, is dat het kan worden geactiveerd door een ander eiwit, furine, dat
voorkomt in veel menselijke weefsels, zoals de longen en de lever. Dat zou kunnen
verklaren, zo menen enkele onderzoekers, waarom sommige geïnfecteerde patiënten
leverfalen of zelfs multipel orgaanfalen ervaren. Deze furine-activatie zou het nieuwe
virus ook onderscheiden van SARS, en zou overeenkomen met de werking van sommige
influenzavirussen waar furine aangrijpt op hemagglutinine.

Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 24 / 32

Andere wetenschappers houden het erop dat het spike-eiwit bindt aan het angiotensineconverterend
enzym 2 (ACE2) – volgens Daniel Wrapp et al een receptor waaraan
SARS-CoV-2 tien keer beter ‘hecht’ dan het SARS-virus dat doet.”
Dat laatste is slecht nieuws, want ACE2=receptoren zijn ruim aanwezig in de mens: in het
epitheel van de longen en de dunne darm, in de endotheelcellen van de slagaders en
bloedvaten en in de gladde slagaderlijke spiercellen, en dus ook in het hart…
JAMA meldt op 27 juli 2020 dat 78% van Covid-19 overlevenden ernstige cardiovasculaire
schade hebben.
Herhaling van zetten
Even terug naar de lessen uit het verleden. Aan het creëren van een vaccin zitten vele
haken en ogen, los van het feit dat vaccinatie de wetten van de natuurlijke afweer met
voeten treedt. Naast het bepalen van het juiste antigeen (de ziekteverwekker), het kweken
van grote hoeveelheden daarvan — in cellen en weefsels van dieren, gist, insecten en cellen
van geaborteerde babies — is er het testen op niet alleen de effectiviteit, maar vooral ook
op de veiligheid van wat bij ontvangers in het lichaam wordt binnen gespoten. Bij een
eerdere gelegenheid, tijdens de ‘Mexicaanse griep’ plandemie in 2009, werd met die
veiligheid wel heel nonchalant omgegaan.
Het GlaxoSmithKline vaccin Pandemrix dat in 2009 werd gebruikt, was van oorsprong een
H5N1-(vogelgriep) ‘mock-up’ vaccin — een alvast klaarliggend vaccin voor gebruik in een
mogelijk toekomstige uitbraak. In 2009 stuurde het Amerikaanse Baxter laboratorium
seizoensgriep (H3N2)-basismateriaal naar Europa om daar te worden verdeeld over een
aantal laboratoria die daarmee voor de lokale markten griepvaccins zouden maken.
Doordat in één van die laboratoria één enkele labtechnicus dit Baxter-materiaal testte op
fretten, en die de volgende dag allemaal dood in hun kooi lagen, kwam aan het licht dat de
72 kilo van dit Baxter-griepmateriaal was besmet met vogelgriep (H5N1)…
De kennelijk geplande, en iedere herfst door Ab Osterhaus op de televisie aangekondigde
vogelgriep epidemie was verijdeld! En daarom werd in het Pandemrix mock-up vaccin de
oorspronkelijke H5N1-component haastig aangepast op Plan B: de varkensgriep H1N1.
Die barstte direct na het vogelgriep debacle plotseling los in Mexico, op drie verschillende,
ver uiteenliggende plaatsen! Trok Osterhaus daarom bij de melding van het eerste
Mexicaanse-varkensgriepgeval in Nederland zo verheugd een fles whiskey open?
Veiligheidstesten zijn in 2009 met het aangepaste H1N1-vaccin nooit gedaan: “omdat dit
vaccin, behalve de gebruikte ziekteverwekker, precies hetzelfde was als de oorspronkelijke
H5N1-mock-up versie” (en dat vaccin zou wel veilig zijn?). Het adjuvans van dit vaccin, is
AS03, een geheime fabrieksformule van GSK. Deze adjuvans bevat squaleen, een lichaamseigen
vette stof die, wanneer vanuit andere bron ingespoten, auto-immuun reacties kan
opleveren. Daarnaast bevatte ieder suspensieflesje ook het neurotoxische kwikproduct
thiomersal. Uit documenten is gebleken dat GSK wist van deze ‘problemen’. Ik heb destijds
de officiële EMA-informatie van al die klaarliggende vogelgriep-vaccins ßopgeslagen!

Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 25 / 32

Het British Medical Journal (BMJ 2018;362:k3948) schrijft hoe in oktober 2009 Anthony
Fauci, destijds (en nog steeds) directeur infectieziekten van de National Institutes of
Health (NIH), het publiek ervan verzekerde dat het Mexicaanse griep vaccin veilig was…
“Het track record voor ernstige negatieve effecten is zeer goed. Het is uiterst zelden dat je
iets ziet dat is geassocieerd met het vaccin dat een ernstige gebeurtenis is”, zo zei hij toen
wollig. Famous last words…
Enne… Fauci, waar hebben we die naam meer gehoord? O ja, hij is nu lid van de
Coronavirus Task Force van het Witte Huis… Kunnen we ooit geloven wat deze man zegt?
Het resultaat van de H1N1-versie van Pandemrix in 2009 was dat in Europa maar liefst
800 kinderen narcolepsie opliepen, een vorm van neurologische schade waardoor
patiënten op de gekste momenten ineens in slaap vallen.
GSK wist van de schade door Pandemrix… De infographic in bovengenoemd BMJ-artikel
laat daarover geen enkele twijfel bestaan.
In Amerika zijn vaccinproducenten niet te vervolgen (immuun!) voor schadevergoeding.
In Nederland is ten slotte 5 miljoen euro uitgetrokken voor de slachtoffers van Pandemrix!
De WHO bleef in 2009 strak volhouden dat
narcolepsie na vaccinatie nooit is gezien. Of
dat waar is, toont een deel uit een advertentie
van een Amerikaanse anti-vaccinatie lobby:
Eenzelfde scenario speelde zich af in 1976 in
de Verenigde Staten. Ook toen werd inderhaast een nooit getest vaccin (X-53A) gespoten
vanwege een — eveneens — schromelijk overdreven griepepidemie. Honderden
Amerikanen liepen de verlammings-ziekte Guillain Barré Syndroom (GBS) op, en velen
van hen bleven achter met ernstige restverschijnselen. Hier een videoverslag over de
propaganda en de gevolgen, en merk op hoe de eindverantwoordelijke glashard zit te
liegen…
De aanloop naar de komende Covid-vaccins vertoont vele parallellen met de twee hier
beschreven voorgaande gebeurtenissen…
Gates laat geen kans onbenut…
Behalve dat je een ziekteverwekker in allerlei varianten in een vaccin kunt stoppen, zijn er
nu ook nieuwe samenstellingen en nieuwe manieren van toediening bedacht naast die van
via de mond, de neus, of via intramusculaire injectie. Bill Gates, koploper in alle mogelijke
vitale onderdelen van deze Covid-19-vaccin-race, heeft veel moeite gedaan om alle
Europese overheden, inclusief die van Nederland, over te halen voor zijn standpunt en
‘zijn’ vaccins. Mark Rutte en Hugo de Jonge lijden òf aan een tergende onwetendheid
omtrent de vele ingrijpende, nadelige effecten van vaccinatie, òf zij voeren blind en doof de
opdrachten van de WHO, de Rockefeller patentgeneeskunde en Bill Gates.

Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 26 / 32

NEW ZEALAND
Only 1% Vaccinated—Population
1-1/2 million—Smallpox nearly extinct.
ENGLAND:
No Compulsory Vaccination since
1898—-Exemption clause in law —
Population 37 million—Both Smallpox
and Vaccination mortality
greatly reduced!
WALES:
Vaccination COMPULSORY. In a
thirty-three year period—ending in
1937—118 children under 5 years
of age—died of smallpox! In the
same period 291 children died from
vaccination—to protect them from
smallpox!!
NOTE: Disease and Death Rate
from vaccination more than double
that from smallpox, where vaccination
is compulsory!
GERMANY:
In 1914—just before the World
War—reported in the Press: “Reich
dropped COMPULSORY vaccination
and recommended indemnity
to all whose health had been broken
by it.”
HOLLAND:
Took away COMPULSORY Vaccination
in 1928 because of the alarming
frequency of “sleeping sickness”
it caused and has greatly
lessened disease and Death rate.
DENMARK:
COMPULSORY Vaccination voted
down in 1937 because of serious
sickness and deaths from it.
JAPAN:
CONTINUOUS COMPULSORY Vaccination
— CONTINUOUS SMALLPOX!
CONTINUOUS DEATHS from
Vaccination and SMALLPOX!
ITALY:
CONTINUOUS Vaccination and Revaccination.
CONTINUOUS fatalities
from SMALLPOX among the
vaccinated—PLUS frequent Deaths
and injuries from Vaccination.
PHILIPPINES:
Boasting over 24 MILLION Vaccinations
and Re-vaccinations in a
Population of 10 Million, suffered
during a ten year period—75,000
injuries not NEW CONTINUOUS has State at the March Freemster, that States, COMPULSORY!”
In NO Only COMPULSION 6 States—Oregon, group!
Upon we rate than repeatedly and was of the taken 69,839 Dr. the smallpox, belief destroyed.”
If us what UNVACCINATED long What have United American Medical Liberty 404 S. Wabash Ave.
CHICAGO, ILLINOIS
In Nederland heeft dat geresulteerd in de aankoop van een vaccin dat nog moet worden
gemaakt en getest… Pikant detail is dat de broer van voormalig lagere school onderwijzer
Hugo de Jonge, Marien de Jonge, assistent professor is aan het Radboud Instituut voor
Moleculaire Levenswetenschappen en daardoor banden heeft met Astra Zeneca, de firma
waarmee Nederland — in de persoon van Hugo de Jonge — een overeenkomst heeft
getekend voor afname van Covid-vaccins. Vaccins waarvan ik nog helemaal niemand heb
horen zeggen dat h/zij daar vertrouwen in heeft of ingespoten wil krijgen! Wordt dat een
grandioze geldverspilling à la 2009? Of wordt dat een absolute farce omdat niemand die ik
heb gesproken, van plan is dat vaccin te accepteren? Of komt er dictatoriale dwang?
Artsen die de werkelijkheid vertolken
Dr. Stoian Alexov, een belangrijke Europese patholoog-anatoom en voorzitter van de
Bulgaarse Associatie voor Pathologie, noemt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
“een criminele organisatie” vanwege het creëren van wereldwijde angst en chaos zonder
objectief verifieerbaar bewijs te leveren voor een pandemie.
Lijkschouwers over heel Europa hebben nergens enig bewijs gevonden voor het sterven
aan het novel coronavirus. Dr. Alexov zei daarover in een interview op 13 mei 2020:
“De belangrijkste conclusie is dat de autopsies die zijn uitgevoerd in Duitsland, Italië,
Spanje, Frankrijk en Zweden, niet laten zien dat het virus dodelijk is.”
“Een coronabesmetting leidt niet tot de dood. De griep kan wel tot de dood leiden.
“De WHO zaait chaos. De uitlatingen die zij doen, worden niet ondersteund door feiten.”
Volgens dr. Alexov houdt de WHO vrijwel alle corona-obducties tegen. Er zouden er in heel
Bulgarije slechts drie zijn gedaan.
Dr. Alexov had nog veel meer kritiek: “Ik ben er zeker van dat het op dit moment
onmogelijk is om een vaccin te maken tegen Covid. Ik weet niet wat Bill Gates doet in zijn
laboratoria. Ontwikkelt hij echt een vaccin… of iets anders?” En hij onthulde dat Europese
pathologen geen antilichamen hebben gevonden die specifiek zijn voor SARS.CoV-2.
Het lichaam vormt die antilichamen — ook wel monoklonale antilichamen genoemd —
specifiek gericht op de ziekteverwekker die het ontmoet.
Alle zaken die dr. Stoian Alexov aankaart, roepen vele vragen op, inclusief ten aanzien van
de claims van officials en wetenschappers over de vele vaccins die zij nu over de hele
wereld haastig door klinische trials heen aan het jassen zijn. Ook doen zij twijfels rijzen
aangaande het waarheidsgehalte van de claims over ontdekkingen van anti-novelcoronavirus
antilichamen (die men nu begint te gebruiken om patiënten mee te
behandelen.
Novel-coronavirus-specifieke antilichamen worden bovendien verondersteld de basis te
zijn voor de dure serologische test kits die in vele landen worden gebruikt. Sommige
daarvan zijn onacceptabel onbetrouwbaar gebleken, en dat terwijl zij kennelijk de sleutel
zijn voor de immuniteit certificaten waar Bill Gates zo dol op is en die — in de vorm van de

Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 27 / 32

COVI-PASS in 15 landen in gebruik zullen worden genomen, waaronder in Groot-
Brittannië, de Verenigde Staten en Canada.
Dr. Alexov maakte zijn onthutsende opmerkingen in een video interview, toen hij de
consensus samenvatte van de deelnemers aan een op 8 mei 2020 gehouden webinar van de
European Society of Pathology (ESP) over COVID-19… De video — die ook enkele van dr.
Alexov’s uitspraken laat zien — is te vinden op de BPA’s website. Het video-interview is
hier in het Engels vertaald en het Engelse transcript is hier.
De Duitse patholoog-anatoom dr. Klaus Püschel, professor van het Universitair Medisch
Centrum Hamburg-Eppendorf, heeft in de afgelopen weken in Hamburg meer dan 140
corona-doden onderzocht. Op de Duitse tv zei ook hij dat de hysterie rond het coronavirus
overtrokken is. Püschel zei:
“Alle mensen die zijn gestorven, hadden onderliggende aandoeningen en zouden
sowieso snel zijn overleden, met of zonder het virus. Er is geen ‘killervirus’. Tachtig
procent van de patiënten leed aan hart- en vaatziekten en hun gemiddelde leeftijd was
80 jaar.”
Een andere arts die belangrijke informatie heeft over de Corona/Covid-19 happening is dr.
Andrew Kaufman. Ook hij legt uit dat wat ons wordt voorgetoverd als het coronavirus dat
SARS-CoV-2 zou veroorzaken, in wezen iets heel anders is: namelijk een exosoom. Er zijn
geen virussen, er zijn alleen exosomen, zij zijn ‘werkbijen’, en niet de oorzaak van ziekte…
Exosomen helpen het lichaam om te helen van beschadigende gifstoffen.
Wanneer exosomen binnenin de cel zijn, heten ze MVEs of MVBs: multivesicular
endosomes en multivesicular bodies — die men abusievelijk ‘virussen’ noemt. (Een
vesicula is een blaasje).
De exosomen komen uit de cellen en zoeken naar hun doelcellen. Onder de electronenmicroscoop
zijn ze identiek aan wat men ‘virussen’ noemt.
De Corona-maatregelen.
Het is toch op z’n minst vreemd te noemen, dat alle dictatoriale Corona-maatregelen erger
zijn dan de kwaal. En ik verbaas me over de snelheid waarmee Nederland door de knieën is
gegaan.
• Lockdown
Het weken achter elkaar opsluiten van mensen vanwege een vermeende vijand, heeft
geleid tot onnoemlijke niveaus van stress, angst, verdriet, eenzaamheid en radeloosheid.
Allemaal factoren die het immuunsysteem direct lamleggen. In stress kunnen
mensen ook niet meer rationeel nadenken, en dus blijven de overheid en de lafhartige
slaafse mainstream media op alle denkbare en ondenkbare plekken en momenten
inhameren dat het Covid-spook nog steeds rondwaart… Mensen werden wel creatief,
maar om een hoogwerker te huren om door het vensterglas heen naar je grootmoeder
te kunnen zwaaien, die in een verpleeghuis is opgehokt, is gewoon intens ziek.

Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 28 / 32

Let wel, niet de zwaaier is krankzinnig, de regelgever is dat.
Het Amnesty International Report on Torture (p. 43) meldt in het hoofdstuk
‘Medische en psychologische aspecten’ dat de gevolgen van stress door aanhoudende
marteling (Corona lockdown, mondkapjes, het wegvallen van banen en bedrijven)
kunnen zijn: “Het gevoelig worden voor bronchopneumonie, psychosomatische
ziekten als darmzweren, astma en bronchitis, coronaire ziekten, TB., en zelfs kanker”.
Zijn dit niet merendeels de Covid-19 verschijnselen?
Quarantaine is vanouds alleen voor de zieken! Mijn conclusie is daarom dat het hier
om heel andere dingen gaat. Een versnelde installatie van de lang gedroomde,
Sabatean Frankist Chabad Lubavitch communistische Nieuwe Wereld Orde? Het
vernielen van de economie om de mensen niet te laten merken dat het Rothschild
piramidespel al lang voorbij de houdbaarheidsdatum was?
Dit isoleren van mensen is ronduit misdadig… Stalin kan er nog wat van leren.
• Mondkapjes
Deze slaven-muilkorven zijn een graadmeter voor in hoeverre de burgers (de goyim)
zichtbaar gehoorzamen aan de uit het niets opgelegde ge- en verboden…
Iets ongezonders dan het bedekken van neus en mond is haast niet te bedenken.
Daadoor kan er minder zuurstof worden ingeademd, en blijven de afvalstoffen die
gewoonlijk met de adem naar buiten komen, nu in het kapje gevangen. En terwijl die
vervuilingen voortdurend weer opnieuw worden ingeademd, samen met de eigen
uitgestoten CO2 — stijgt daardoor in het lichaam het niveau daarvan (hypercapnie)
en de zuurstofsaturatie daalt (hypoxie). Dit heeft tot gevolg dat het lichaam verzuurt.
En dat vinden kankercellen heerlijk… Ook kan het stressniveau verhogen en daarmee
het cortisol oplopen, de bloeddruk en polsslag kunnen verhogen, en het immuunsysteem
wordt onderdrukt (!) Dit alles kan uitmonden in problemen met het hart en
met de ademhaling… De Amerikaanse psychiater Rima Laibow beschrijft dit in een
gratis E-boekje. En hier is een uitgebreid interview met haar.
Ook neurochirurg Russell Blaylock ageert tegen mondkapjes: “Door een mondkapje
te dragen, kunnen de uitgeademde virussen niet ontsnappen; zij zullen zich in de
neusholte concentreren, de reukzenuwen binnengaan en naar de hersenen reizen.”
Na een vergadering pakte Rutte z’n gebruikte flodderkapje nonchalant aan alle
kanten beet en propte het in z’n zak; hij weet kennelijk niet dat dit na uren van
gebruik een gifbom is…
Verder betekent zo’n muilkorf een sociaal gevaar. Probeer maar eens te praten met
mensen die zo’n ding hebben voorgehangen: ze zijn moeilijk te verstaan, je kunt hun
gezichtsuitdrukkingen niet zien en dus niet beoordelen, en nu wil Fauci zelfs dat
mensen ook nog eens — nota bene ook thuis! — een beschermende bril opzetten…
• Anderhalve meter afstand
Aanraking is een essentieel macro nutriënt: met te weinig daarvan worden we
ziek, zonder gaan we dood. Aanraken, handen geven, knuffelen, dicht naast elkaar
zitten… we verliezen onszelf wanneer we onze spontaniteit daarin verliezen.

Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 29 / 32

Bovendien is iedere ontmoeting met een ander mens een informatie uitwisseling op
vele niveaus, en oefeningen voor het immuunsysteem zijn daar een belangrijk
onderdeel van. Voorbeeld: volwassenen krijgen nu vaker gordelroos, omdat ze niet
meer in aanraking komen met waterpok-kinderen, hun immuunsysteem mist de
uitdaging tot ‘updaten’.
Laatst zei iemand: “Ik ben van de anderhalve centimeter maatschappij!” Ik ook!
• Handen wassen
Het stupide gepoets van supermarktkarren met smerige chemicaliën brengt die
gifstoffen via de huid gewoon ons lichaam in, maar daar denkt kennelijk niemand
over na. De meeste poetsers denken er ook niet aan om het gebruikte papieren doekje
netjes weg te gooien. En dan die wielweigerige kolossen die we nu allemaal ‘verplicht’
in de supermarkt moeten rondslepen, laverend langs allerlei dwars geparkeerde
exemplaren… ze zijn als een anderhalve meter fort, en pas op dat je de gele
plakstrepen en voetstappen gehoorzaamt. Het lijkt de wereld van de Handmaiden’s
Gilead wel. Of moet ik het Aldous Huxley’s ‘Brave New World on’ steroids noemen?
• Covid-vaccins
Judy Mikovits zegt onomwonden dat een verplicht Covid-19 vaccin — waarschijnlijk
al na de eerste dosis — het leven kan kosten aan tenminste 50 miljoen Amerikanen.
Zij doelt op de mensen (militairen, werkers in de gezondheidszorg) die al door andere
vaccins zijn beschadigd vanwege de gamma-retrovirussen die Mikovits ontdekte dat
alle vaccins bevatten.
Vaccins zijn helemaal nooit veilig, en al evenmin ooit effectief geweest, anders dan in
het beschadigen van lichaam en geest van de nietsvermoedende ontvangers.

Daarom: kunnen we zeker weten dat deze novel corona-vaccins überhaupt gaan over
Covid-19-SARS-CoV-2? Of spelen er andere doeleinden mee? Een gerede vraag,
gezien de vaak gehoorde uitlatingen van Bill Gates over het willen bereiken van een
aanzienlijke bevolkingsbeperking.
En wat blijkt, een Britse Big Farma insider meldt dat 97% van de ontvangers van een
Covid-vaccin onvruchtbaar zal zijn, en dat deze in seksueel contact ook de partner
onvruchtbaar zal maken…
Dit is al heel lang de diepste wens van onze mondiale onderdrukkers. Al veel langer
dan toen ik als kind in de jaren vijftig van de vorige eeuw in de uitzendingen van de
Radionieuwsdienst herhaaldelijk het woord ‘bevolkingsbeperking’ hoorde vallen. En
dat terwijl er nog maar net daarvoor miljoenen blanke Christenen waren vermoord in
WO-I en WO-II (60 miljoen zielen door Stalin, en na de oorlog nog eens minstens 10
miljoen Duitse krijgsgevangenen in open weilanden door Eisenhower).

Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 30 / 32

Tot slot
Achter al deze bizarre gebeurtenissen die anno 2020 plotseling over ons heen rollen, zit
een zeer bewuste agenda.
Het is heel jammer is dat nog veel mensen op zelfs de Viruswaanzin DEMONstraties, daar
onvoldoende weet van hebben en blijven steken in het ageren tegen de symptomen van een
veel dieper gelegen kwaad.… Om over de rest van de bevolking maar te zwijgen…
De plannen voor de totalitaire dictatuur en de spionering- en klikmaatschappij zoals die
zich nu openlijk aftekenen, bestaan al eeuwen…
Op 20 maart 1969, na afloop van een medisch congres, onthulde dr. Richard Day aan zijn
collegae het ware gezicht van de Nieuwe Wereld Orde. Dr. Day verbood zijn toehoorders
nadrukkelijk om aantekeningen of opnamen te maken van zijn openbaringen.
Maar dr. Lawrence Dunegan schreef wat hij hoorde toch op een paar papieren servetten.
In 1988 in een interview met Randy Engel vertelde hij alles wat hij zich van dr. Day’s
betoog herinnerde.
Het is een huiveringwekkend verslag van alles dat we nu zien gebeuren, en de beelden van
Covid-China is de vooruit geworpen schaduw wat ons hier nog te wachten staat…
Ook de audio-opname waarin David Goldberg informatie deelt van zijn White House
insider — na Goldberg’s niet toevallige dood vrijgegeven door zijn weduwe — spreekt
boekdelen over een toekomst die niemand van ons wenst ooit te moeten leven.
Het is overduidelijk dat lieden als Bill Gates, Anthony Fauci en Mark Rutte bezig zijn
om dr. Day’s openbaringen naar de letter op te volgen…
De tijd van kousenvoeten rond een heikel onderwerp is dan ook voorgoed voorbij.
Wie nu met een mondmasker in de auto zit, rondfietst of op straat loopt, is simpelweg deel
van de vijand.
Hun onwetendheid is levensgevaarlijk, niet alleen juist ook voor henzelf, maar ook voor de
wakkeren.
We moeten één front vormen tegen wie er ook, in wie van ons dan ook een naald wil steken
waarmee in onze lichamen een nooit meer onschadelijk te maken, genoom verziekend
nano-wrochtsel wordt gespoten.
WE ARE THE LAST MEN STANDING…
Wanneer we dit niet NU stoppen, is er nooit meer een weg terug.
Eén bij op een olifant, doet niks.
Duizend bijen op een olifant is een ander verhaal…
Ons verenigen is dus het antwoord.

Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 31 / 32

In de inleiding sprak ik over een kluwen.
Hier is een link om nog veel dieper te duiken in de onderlinge verbanden van instituten,
belangen en personen die uit alle macht ons het leven zuur maken…

Désirée L. Röver ©2020 De race naar een Covid-19 vaccin (versie 20-0821) 32 / 32

Contact

info@vomdb.com

Donation

If you feel you would like to support Wouter Raatgever and the team at VOMDB you can do so by using the button below:
© 2021 Copyright  | Privacystatement